การแต่งงานแบบไทย – จัดงานแต่งพะเยา

การแต่งงานแบบไทย จัดงานแต่งงานแบบไทย (พานภิรมย์ เวดดิ้ง ผู้ให้บริการ ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งพะเยา ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเชียงราย และแพคเกจงานแต่ง ครบวงจร)

หากพูดถึงพิธีการแต่งงานตามธรรมเนียแบบไทย จะมีพิธีการย่อยๆ มากมาย เข่น การสู่ขอ การปลูกเรือนหอ การหมั้น ขันสินสอดทองหมั้น ฯลฯ และอีกมากมาย สำหรับบทความนี้ พานภิรมย์เวดดิ้ง จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการแห่ขันหมากนะครับ

พิธีการแห่ขันหมาก มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันนั้น พิธีการแห่ขันหมากในการแต่งงานนั้นถูกย่นย่อลำดับพิธีการลงมาพอสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลา หรืองบประมาณ
ซึ่งแม้จะถูกย่นย่อลงมา แต่สาระสำคัญของพิธีการแห่ขันหมากยังคงอยู่ตามธรรมเนียมการแต่งงานแบบไทย

เมื่อถึงฤกษ์กำหนดการแล้ว ฝ่ายชายจะเตรียมขันหมากเพื่อยกไปทำการหมั้นฝ่ายหญิง โดยเฒ่าแก่ฝ่ายชายจะเป็นผู้นำไปมอบให้ฝ่ายหญิงเพื่อเจราสู่ขอ สำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในขั้นตอนหมากหมั้นนั้น อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างตายตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จำเป็นต้องเตรียมดังต่อไปนี้

“ใช้หมากดิบ ทั้งลูก 4 ผล หรือ 8 ผล แต่ต้องเป็นระแง้หรือตะแง้ ( กิ่งที่แยกออก จากทะลายหมาก) เดียวกัน หรือถ้าต่างระแง้ก็ต้องมีระแง้ละ 2 ผล หรือ 4 ผล คือต้องเป็นคู่ เพราะถือเคล็ดการนับเป็นคู่ และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วใช้ปูนแดงป้ายที่เปลือกหมากเล็กน้อยทุกลูก มีพลูใบ 4 เรียง หรือ 8 เรียงก็ได้ เรียงละ 5 ใบ หรือ 10 ใบ ตัดก้านเสียแล้วใช้ปูนแดงแต้มที่โคนของของใบพลูทุกใบแล้วให้วางเรียงเข้ารอบๆ ภายใน ของขัน ดูให้เสมอกัน และก็เพราะเหตุที่ขันนี้ใส่หมากนั่นเอง จึงเรียกว่า “ขันหมาก” ซึ่งขันมีขนาดเล็กกว่าขันสินสอด”

สำหรับขบวนการแห่ขันหมาก จัดขบวนตามรูปนี้ได้เลยครับ


และเพื่อให้งานสำคัญของคุณไม่ผิดพลาดตามธรรมเนียมไทย เรายินดีให้บริการ จัดงานแต่งงานพะเยา จัดงานแต่งงานเชียงราย รวมไปถึงบริการ ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งพะเยา ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเชียงราย ให้เช่าชุดแต่งงานพะเยา ชุดแต่งงานเชียงราย อย่างครบครันครับ

Figure Credit : Kixx studio

ที่มาข้อมูล : Wiki

Preweddingพะเยา จัดงานแต่งงานพะเยา จัดงานแต่งงานเชียงราย ชุดแต่งงานพะเยา ชุดแต่งงานเชียงราย ชุดไทยพะเยา ชุดไทยเชียงราย ช่างภาพงานแต่งเชียงราย ช่างภาพรับปริญญาพะเยา ช่างภาพรับปริญญาเชียงราย ช่างภาพอิสระพะเยา ช่างภาพอิสระเชียงราย ช่างภาพเชียงราย ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งพะเยา ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเชียงราย พรีเวดดิ้งพะเยา พรีเวดดิ้งเชียงราย สตูดิโอถ่ายภาพพะเยา สตูดิโอถ่ายภาพเชียงราย แพ็คเกจแต่งงานพะเยา แพ็คเกจแต่งงานเชียงราย